صفحه اصلیbarورود اعضاbarنقشه سایتEnglish
 
/
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
ليست دروس ارائه شده ارشد مديريت بازرگاني
قابل توجه دانشجويان ارشد مديريت بازرگاني
دانشجو ملزم است بر اساس ورودي و آغاز تحصيل به جداول زير مراجعه و اقدام به انتخاب درس نمايد ، در غير اينصورت برابر مقررات دروس اخذ شده خارج از جدول مذكور حذف خواهد شد :
 
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 
برنامه نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 - صرفا" براي ترم اوليها
تاريخ امتحان ساعت كلاس نام استاد  نام درس مشخصه 
1392/03/26 پنجشنبه 10:00تا 8:00 دكتر علامه حائري حسابداري مديريت 1645
1392/03/26 پنجشنبه 12:00تا 10:00 دكتر علامه حائري حسابداري مديريت 1646
1392/03/29 پنجشنبه 10:00تا 8:00 دكتر حسن قرباني بازارشناسي و مسائل بازاريابي 1647
1392/03/29 پنجشنبه 12:00تا 10:00 دكتر حسن قرباني بازارشناسي و مسائل بازاريابي 1648
1392/03/29 پنجشنبه 15:00تا 13:00 دكتر حسن قرباني بازارشناسي و مسائل بازاريابي 1649
1392/04/02 پنجشنبه 15:00تا 13:00 دكتر علامه حائري زبان تخصصي پيشنياز 1650
1392/04/02 پنجشنبه 17:00تا 15:00 دكتر علامه حائري زبان تخصصي پيشنياز 1651
1392/04/09 چهارشنبه 15:00تا 13:00 دكتر حسن قرباني تئوريهاي مديريت پيشرفته  1652
1392/04/09 چهارشنبه 17:00تا 15:00 سيد محمدرضا ميراحمدي  تئوريهاي مديريت پيشرفته  1653
1392/04/09 سه شنبه 15:00تا 13:00 حميد رضا بهرامي تئوريهاي مديريت پيشرفته  1654
1392/04/13 چهارشنبه 15:00تا 13:00 دكتر شاپور بهيان روش تحقيق پيشنياز 1655
1392/04/13 چهارشنبه 17:00تا 15:00 دكتر عباس روحاني روش تحقيق پيشنياز 1656
1392/04/13 سه شنبه 17:00تا 15:00 حميد رضا بهرامي روش تحقيق پيشنياز 1657
1392/04/09 چهارشنبه 15:00تا 13:00 سيد محمدرضا ميراحمدي  تئوريهاي سازمان و مديريت 1658
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 
برنامه نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 - صرفا" براي ترم دوميها
تاريخ امتحان ساعت كلاس نام استاد  نام درس مشخصه 
1392/03/30 چهارشنبه 10:00تا 8:00 دكتر حسن قرباني مديريت منابع انساني 1659
1392/03/30 چهارشنبه 12:00تا 10:00 دكتر حسن قرباني مديريت منابع انساني 1660
1392/04/02 چهارشنبه 15:00تا 13:00 دكتر عبداله هادي تحقيق در عمليات پيشرفته 1661
1392/04/02 چهارشنبه 17:00تا 15:00 زهرا قلج بيگي تحقيق در عمليات پيشرفته 1662
1392/04/04 پنجشنبه 12:00تا 10:00 دكتر محمد بهرامي تحليل آماري 1663
1392/04/04 پنجشنبه 15:00تا 13:00 دكتر محمد بهرامي تحليل آماري 1664
1392/04/11 پنجشنبه 12:00تا 10:00 دكتر رسول شفيعيون مديريت رفتار سازماني 1665
1392/04/11 پنجشنبه 15:00تا 13:00 دكتر رسول شفيعيون مديريت رفتار سازماني 1666
1392/04/14 چهارشنبه 15:00تا 13:00 دكتر فرزاد كريمي اقتصاد مديريت 1667
1392/04/14 چهارشنبه 17:00تا 15:00 دكتر فرزاد كريمي اقتصاد مديريت 1668
1392/03/27 چهارشنبه 10:00تا 8:00 دكتر علامه حائري مديريت سرمايه گذاريها 1669
1392/03/27 چهارشنبه 12:00تا 10:00 دكتر علامه حائري مديريت سرمايه گذاريها 1670
كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني 
برنامه نيمسال دوم سال تحصيلي 92-1391 - صرفا" براي ترم آخريها
تاريخ امتحان ساعت كلاس نام استاد  نام درس مشخصه 
1392/04/02 چهارشنبه 15:00تا 13:00 دكتر علامه حائري مديريت استراتزيك پيشرفته 1671
1392/03/28 چهارشنبه 10:00تا 8:00 دكتر شهزاد برومند جزي اقتصاد بازرگاني 1672
1392/03/28 چهارشنبه 12:00تا 10:00 دكتر شهزاد برومند جزي اقتصاد بازرگاني 1673
1392/04/09 سه شنبه 15:00تا 13:00 هرتمني بازارها و نهادهاي مالي ايران 1674
1392/04/09 سه شنبه 17:00تا 15:00 هرتمني بازارها و نهادهاي مالي ايران 1675
1392/04/13 چهارشنبه 10:00تا 8:00 دكتر رسول شفيعيون سمينار در بازرگاني داخلي 1676
1392/04/13 چهارشنبه 12:00تا 10:00 دكتر رسول شفيعيون سمينار در بازرگاني داخلي 1677
         
/
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه می باشد.
/
Powered by DorsaPortal