/
تحصیلات تکمیلی
/
فرم های مربوط به دکتری
عنوان
 بخشنامه مراحل انجام رساله دکتری تخصصی
 مراحل اداری تهیّه و تصویب رساله های دکتری تخصصی
فرم تعیین عنوان پایان نامه در شورای تخصصی
فرم الف  - توجه : این فرم بایستی تایپ گردد
فرم پیشنهاد طرح تحقیق Proposal
فرم د - صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله
فرم تعیین استاد داور در جهت دفاع از پیشنهاد رساله پروپوزال
 فرم تأیید مقاله برای مجوز دفاع دانشجویان دکتری
 فرم تأیید مقاله برای تسویه حساب دانشجویان دکتری
فرم ثبت و توصیف پایان نامه - توجه : این فرم بایستی تایپ گردد
 فرم تحویل نسخ پایان نامه - توجه : این فرم بایستی تایپ گردد
 فرم اصالت پایان نامه - توجه : این فرم بایستی تایپ گردد
 درجه بندی نمره پایان نامه
راهنمای نگارش پایان نامه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
آرم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
آرم انگلیسی دانشگاه ازاد اسلامی
فونت های فارسی
تعداد بازدید : 1461
تاریخ: 1397/09/20
Powered by DorsaPortal