/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 مهسا خاموش پور مدیریت پنجشنبه 1397/10/20 10:00 کلاس 106
2 ریحانه سادات موسوی روانشناسی پنجشنبه 1397/10/20 09:00 کلاس 106
3 اعظم ذوالفقاری روانشناسی پنجشنبه 1397/10/20 10:00 کلاس 106
4 مریم محمدی حسابداری یکشنبه 1397/10/23 08:30 کلاس 106
5 سمانه خواستان روانشناسی پنجشنبه 1397/10/20 08:00 کلاس 106
6 الهام موسوی حسابداری چهارشنبه 1397/11/03 10:30 کلاس 303
7 شکوه اورعی مدیریت پنجشنبه 1397/11/04 10:00 کلاس 304
تعداد بازدید : 7281
تاریخ: 1397/10/16
Powered by DorsaPortal