/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 مریم احمدپور علوم کامپیوتر دوشنبه 1397/06/19 10:00 کلاس 306
2 لیلی بیگی علوم کامپیوتر دوشنبه 1397/06/19 11:30 کلاس 306
3 مهشید نصوحی علوم کامپیوتر دوشنبه 1397/06/19 08:30 کلاس 306
4 سهند اسدی علوم کامپیوتر دوشنبه 1397/06/19 10:00 کلاس 306
5 مهدی اسماعیلی تربیت بدنی سه سنبه 1397/06/20 09:00 کلاس 301
6 اسدالله نظریان تربیت بدنی سه شنبه 1397/06/20 10:00 کلاس 301
7 پیچهر غلامی حسابرسی پنجشنبه 1397/06/22 11:00 کلاس 303
8 محمدرضا رفیعی علوم تربیتی سه شنبه 1397/06/20 13:00 کلاس 303
9 سمیه یاری روانشناسی تربیتی سه شنبه 1397/06/20 12:00 کلاس 303
10 عباسعلی عظیمی روانشناسی تربیتی چهارشنبه 1397/06/21 08:00 کلاس 303
11 محسن جوادی مدیریت سه شنبه 1397/06/20 14:00 کلاس 304
12 مریم صیادی مدیریت بازرگانی سه شنبه 1397/06/20 09:00 کلاس 304
13 رقیه قنبری مدیریت بازرگانی سه شنبه 1397/06/20 10:00 کلاس 304
14 سجاد ایرانپور تربیت بدنی سه شنبه 1397/06/20 08:00 کلاس305
15 علیرضا نباتی علوم تربیتی سه شنبه 1397/06/20 10:00 کلاس 301
16 فرناز رادبخش روانشناسی تربیتی سه شنبه 1397/06/20 11:00 کلاس 301
17 موسی طاهری حسابداری سه شنبه 1397/06/20 08:00 کلاس 303
18 حسن صفدریان حسابداری سه شنبه 1397/06/13 12:00 کلاس 303
19 سودابه تیموری حسابرسی پنجشنبه 1397/06/22 09:00 کلاس 303
20 پوران فردافشاری حسابداری پنجشنبه 1397/06/15 09:00 کلاس 303
21 آنیتا نبی پور تربیت بدنی پنجشنبه 1397/06/15 10:00 کلاس 305
22 فریده روشنی پور روانشناسی تربیتی پنجشنبه 1397/06/15 11:00 کلاس 301
23 فاطمه کمالی روانشناسی تربیتی پنجشنبه 1397/06/15 10:00 کلاس 301
24 سعید رستمی حسابداری چهارشنبه 1397/06/16 10:00 کلاس 303
25 سیدمحمد مرتضوی مدیریت بازرگانی چهارشنبه 1397/06/21 10:00 کلاس 304
26 مهران باقری حسابداری پنجشنبه 1397/06/22 11:00 کلاس 303
27 رعنا یزدانی حسابداری پنجشنبه 1397/06/22 12:00 کلاس 303
28 سمیه یزدانی حسابداری پنجشنبه 1397/06/22 13:00 کلاس 303
29 مهدی کریمی حسابداری پنجشنبه 1397/06/22 10:00 کلاس 303
30 رویا مظاهری مدیریت مالی پنجشنبه 1397/06/22 12:00 کلاس 303
31 کاوه رجبعلی پور حسابداری پنجشنبه 1397/06/22 08:00 کلاس 303
تعداد بازدید : 5051
تاریخ: 1397/06/18
Powered by DorsaPortal