/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 اعظم صالحی مدیریت پنج شنبه 1396/08/04 11 سالن جلسات
2 لیلا سلیمانی مدیریت پنج شنبه 1396/08/04 10 سالن جلسات
3 علی یزدانیان مدیریت یکشنبه 1396/08/14 11 سالن جلسات
4 عماد یزدانیان مدیریت یکشنبه 1396/08/14 10 سالن جلسات
5 سپیده مولوی حسابداری پنج شنبه 1396/08/25 13 سالن جلسات
تعداد بازدید : 1636
تاریخ: 1396/07/26
Powered by DorsaPortal