/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 شیما مریخی پور مدیریت سه شنبه 1397/09/13 10:00 کلاس 106
2 عباد اله استکی مدیریت مالی پنجشنبه 1397/09/08 11:00 کلاس 106
3 الهه آقابابایی  تربیت بدنی سه شنبه 1397/08/22 11:45 کلاس 106
4 رامین حشمتی حسابداری دوشنبه 1397/08/14 10:00 کلاس 106
5 معصومه الوندی پور روانشناسی تربیتی سه شنبه 1397/08/15 10:30 کلاس 106
تعداد بازدید : 5626
تاریخ: 1397/08/13
Powered by DorsaPortal