/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 فاطمه شهریاری حسابداری پنجشنبه 1397/01/30 08:00 سالن جلسات
2 محسن یارعلی حسابداری پنجشنبه 1397/02/06 10:00 سالن جلسات
3 کامران جان نثاری مدیریت پنجشنبه 1397/02/20 11:30 سالن جلسات
تعداد بازدید : 3511
تاریخ: 1397/01/28
Powered by DorsaPortal