/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
  نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
آرزو خسروی حسابداری سه شنبه 1396/05/10 10 سالن جلسات
سمانه عسگری حسابداری سه شنبه 1396/05/10 11 سالن جلسات
سمیه عبدالی حسابداری سه شنبه 1396/05/10 08:30 سالن جلسات
طراوت اکبری مدیریت سه شنبه 1396/05/10 09:30 سالن جلسات
تعداد بازدید : 512
تاریخ: 1396/05/01
Powered by DorsaPortal