/
تحصیلات تکمیلی
/
جلسه دفاع
ردیف    نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی   روز ساعت مکان
1 ویدا اعرابی حسابداری پنجشنبه1398/11/03 08:30 سالن جلسات 
2 محمد سلیمانی مهندسی مکانیک سه شنبه 1398/10/17 09:30 سالن جلسات 
3 علیرضا براتی روانشناسی پنجشنبه 1398/10/19 09:30 سالن جلسات 
4 سید رضا اسماعیلی حسابرسی چهارشنبه 1398/10/18 08:30 سالن جلسات 
تعداد بازدید : 9758
تاریخ: 1398/10/17
Powered by DorsaPortal