/
تحصیلات تکمیلی
/
مراحل تصویب تا دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد


1- اطلاع از ظرفیت راهنمایی و مشاوره اساتید مورد نظر جهت همکاری در پایان‌نامه (اساتیدراهنما و مشاور ویا دفترامورپژوهشی)

2- انتخاب موضوع پایان نامه با راهنمایی استاد راهنما

3-دریافت و تایپ پروپوزال و پرینت فرم الف

4- تأیید پروپوزال و فرم الف توسط اساتید راهنما و مشاور و مدیرگروه

5- تحویل پروپوزال به همراه فرم الف به مدیر گروه جهت طرح در شورای تخصصی گروه

6- تحویل پروپوزال و CD آن و فرم الف تأیید شده به حوزه معاونت پژوهشی جهت طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه و دریافت کد پایان نامه

7- پس از پایان تحقیق و گذشت حداقل شش ماه از تاریخ تصویب در شورای تخصصی گروه تکمیل فرم درخواست تشکیل جلسه دفاع

8- تحویل فرم تکمیل شده درخواست تشکیل جلسه دفاع بعلاوه سی دی چکیده پایان نامه به فرمت ورد به حوزه معاونت پژوهشی و انتخاب داوران پایان‌نامه توسط مدیرگروه وتصویب آن توسط معاونت پژوهشی

9- ارائه یک نسخه از پایان نامه به همراه فرم ارزشیابی به هر یک از داوران پایان نامه

10- اعلام نظر داوران در خصوص قابل دفاع بودن یا نبودن پایان نامه به معاونت پژوهشی

11- در صورت داشتن امتیاز لازم جهت دفاع، هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داوران جهت تاریخ دفاع و گرفتن نامه تشکیل جلسه دفاع از حوزه معاونت پژوهشی و تحویل CD فرم ب

12-تایپ وتحویل فرم ب ‌( فرم ب) به همراه CD فرم ب حداکثر دو هفته پس ازتشکیل جلسه دفاع به دفترامورپژوهشی.

13- صحافی پایان نامه تأیید شده حداقل به تعداد4 نسخه به همراه 4 عدد CD حاوی فایل پایان نامه( (WORD2003,PDFو تحویل آن طبق فرم تحویل پایان‌نامه . تحویل پایان نامه ها به ترتیب مندرج در فرم الزامی است.


تذکر :

- ارسال نمره پایان نامه منوط به تحویل پایان نامه صحافی شده می باشد.
- دانشجو ملزم به رعایت موارد فوق می‌باشد و مسئولیت هر گونه تأخیر در این زمینه به عهده دانشجو می‌باشد.
تعداد بازدید : 1322
تاریخ: 1396/03/07
Powered by DorsaPortal