/
تحصیلات تکمیلی
/
آیین نامه تشویق مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

باتوجه به بخشنامه شماره 507492/87 مورخ 23/12/89 دراجرای آیین نامه تشویق مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ُ لازم است نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه درکلیه مقالات علمی انگلیسی زبان به شکل زیرنوشته شود:
 
Department of نام گروه به انگلیسی ,Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Isfahan,Iran

ودرمقالات فارسی به شکل:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه, نام گروه ,مبارکه, اصفهان, ایران

لازم به ذکراست مقالاتی مورد قبول است که نشانی دانشگاه را به صورت کامل وبدون ابهام مطابق موارد فوق ذکرکرده باشند.

معاونت پژوهش و فنّاوری
تعداد بازدید : 283
تاریخ: 1396/03/09
Powered by DorsaPortal