/
تحصیلات تکمیلی
/
اطلاعیه های مهم
اطلاعیه جلسه دفاع
بدینوسیله به اطلاع دانشجویانیکه قصد دفاع از پایان نامه خود دارند میرساند جهت برگزاری جلسه دفاع حداقل 2 هفته قبل از جلسه دفاع با دفتر تحصیلات تکمیلی هماهنگی نمایند در غیر اینصورت جلسه دفاع برگزار نمی گردد .
 
 اطلاعیه
هر دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است حداقل در سه جلسه دفاع از پایان نامه شرکت نموده و گواهی مربوطه را قبل از تعیین وقت جلسه دفاع خود تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی نماید در غیر اینصورت قادر به برگزاری جلسه دفاع نخواهد بود .
 

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد : ارائه گواهینامه دفاع از پایان نامه منوط به ارائه فرم تاییدیه اصلاحات داوری می باشد . در غیر این صورت از ارائه هرگونه گواهی خودداری می گردد.
 
 
 براساس بخشنامه شماره 365225/73 مورخ 16/9/89 معاون محترم پژوهشی دانشگاه لازم است فرم پیوست (فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه) توسط دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی تنظیمُ امضا ودرصفخات ابتدایی پایان نامه صحافی شده درج گردد .
 

 
  تذکر :

- تسویه حساب با آموزش منوط به تحویل پایان نامه صحافی شده می باشد.

- دانشجو ملزم به رعایت موارد فوق می‌باشد و مسئولیت هر گونه تأخیر در این زمینه به عهده دانشجو می‌باشد.

براساس بخشنامه شماره 365225/73 مورخ 16/9/89 معاون محترم پژوهشی دانشگاه لازم است فرم پیوست (فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه) توسط دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی تنظیمُ امضا ودرصفخات ابتدایی پایان نامه صحافی شده درج گردد.
هر دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است حداقل در سه جلسه دفاع از پایان نامه شرکت نموده و گواهی مربوطه را قبل از تعیین وقت جلسه دفاع خود تحویل دفتر تحصیلات تکمیلی نماید در غیر اینصورت قادر به برگزاری جلسه دفاع نخواهد بود .
 

 
تعداد بازدید : 817
تاریخ: 1396/03/09
Powered by DorsaPortal