/
تحصیلات تکمیلی
/
آخرین تاریخ دفاع
به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند :

-آخرین تاریخ دفاع برای نیمسال اول هر سال تحصیلی 11 بهمن ماه میباشد.
آخرین تاریخ دفاع برای نیمسال دوم هر سال تحصیلی 21 شهریور ماه میباشد
- در زمان امتحانات پایان ترم دفاع برگزار نمی گردد.
تاریخ های فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
ضمنا"
- 10 روز قبل از مشخص نمودن روز وتاریخ دفاع مدارک مورد نیازرا تهیه نموده و به دفتر پژوهش مراجعه نمائید.
- 1-فرم تائیدیه پایان نامه وتقاضای تشکیل جلسه دفاع از سایت گرفته شود
- 2-یک عدد CD چکیده (فرمت 2007 )
-3 -فرم گواهی امضاءشده شرکت در جلسه دفاع
4- گواهی مقاله نویسی و پایان نامه نویسی

-مهلت ارائه ی اصلاحات وتحویل پروپوزال به دفتر تحصیلات تکمیلی برای دانشجویانی که پروپوزال آنها در جلسه تصویب پروپوزال با قید اصلاحات پذیرفته شده است، حداکثر دوهفته بوده ودر صورت تخطی از زمان فوق الذکر،تاریخ تصویب پروپوزال به روز خواهدشد.
تعداد بازدید : 1296
تاریخ: 1396/03/09
Powered by DorsaPortal